top of page

Thu, Dec 01

|

ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ

การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานเสือร้าย ตำนานนอกกฎหมายเมืองสุพรรณ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และงานมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณฯ

Time & Location

Dec 01, 2022, 7:00 PM

ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช, V33X+F5Q ตำบล เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page