top of page
ค้นหา

กรมศิลปากร ประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันนี้ (13 มิ.ย. 2567) สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือพระที่นั่ง และเรือรูปสัตว์ โดยวาดลวดลาย ติดกระจกเกรียบกระจกสีทำจากแร่ดีบุก เพื่อเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 2567 นี้ .

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิ.ย. 2567 ตามแผนปฏิบัติงานการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค พ.ศ.2567 ก่อนจะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำ เพื่อเตรียมการในส่วนของการฝึกซ้อมฝีพายต่อไป .

สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ใช้เรือพระราชพิธี จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ จัดขบวนเป็น 5 ริ้ว ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธี รวมทั้งสิ้น 2,200 นายดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page