พื้นที่รับผิดชอบ

ตำรวจท่องเที่ยวแบ่งพื้นที่รับผิดออกเป็น 3 ส่วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทันท่วงทีในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยทุกท่านสามารถเลื่อนเม้าส์ดูพื้นที่ได้เลยครับ

mapshadow.png
logo_ตำรวจท่องเที่ยว-transparent.png
แผนที่แบ่งส่วน.png

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2
รับผิดชอบพื้นที่ ภ.3 - ภ.6

logo_ตำรวจท่องเที่ยว-transparent.png

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1
รับผิดชอบพื้นที่ น., ภ.1 - ภ.2

logo_ตำรวจท่องเที่ยว-transparent.png

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3
รับผิดชอบพื้นที่ ภ.7 - ภ.9

สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก
สถานีตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก
สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์
สถานีตำรวจท่องเที่ยวเลย
สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี
สถานีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น
สถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี
สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี
สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมา
สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครพนม
สถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน
สถานีตำรวจท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนอง
สถานีตำรวจท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย
สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต
สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่
สถานีตำรวจท่องเที่ยวตรัง
สถานีตำรวจท่องเที่ยวสงขลา
สถานีตำรวจท่องเที่ยวนราธิวาส
สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี
สถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
สถานีตำรวจท่องเที่ยวสระแก้ว
สถานีตำรวจท่องเที่ยวชลบุรี
สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง
สถานีตำรวจท่องเที่ยวตราด

โครงสร้างหน่วยงาน

ตำรวจท่องเที่ยวแบ่งพื้นที่รับผิดออกเป็น 3 ส่วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และทันท่วงทีในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)

กองกำกับการ 1

ภ.3 - ภ.6

- งานธุรการ

- งานสืบสวน

- ส.ทท.1 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาพสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

- ส.ทท.2 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

- ส.ทท.3 (อุบลราชธานี, ยโสธร,อำนาจเจริญ, ศรีสะเภษ)

- ส.ทท.4 (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

- ส.ทท.5 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาพ)

- ส.ทท.6 (เลย, หนองบัวลำภู)