top of page

สถานีท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

รูปสถานีสวยๆ_edited.jpg
เกี่ยวกับเรา
ดูเพิ่มเติม
insign-1_edited.jpg
สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐาน SHA
ดูเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจด
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ดูเพิ่มเติม
ยี่เป็ง_edited.jpg
ปฎิทินกิจกรรม
ดูเพิ่มเติม

ข้าราชการตำรวจในสถานี

เกี่ยวกับเรา
พ.ต.ท.ธิติภัทร คำชามา สว.ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3.jpg
พันตำรวจโท ธิติภัทร คำชามา
สารวัตสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
2 ร.ต.อ.ชัยสิทธิ์ กรมรินทร์ รอง สว.ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.jpg
ร้อยตำรวจเอก ชัยสิทธิ์ กรมรินทร์ 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
6ร.ต.ท.ประวิต จางวาง รองสว.(ป)ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจโท ประวิต จางวาง 
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
3ร.ต.อ.วิวัฒนา รักษ์ราษพิทักษ์ รองสว.ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจเอก วิวัฒนา รักษ์ราษพิทักษ์
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
4ร.ต.ท.พัฒนวุฒิ รุณปักษ์ รองสว.(ป)ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจโท พัฒนวุฒิ รุณปักษ์ 
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
5.ร.ต.ท.สอาด หลังปุเต๊ะ รองสว.(อก.)ส.ทท.๑​กก.๓ บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจโท สอาด หลังปุเต๊ะ 
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
7ร.ต.ท.วีระวัฒน์ เวชพันธ์ รองสว.(ป) ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓ ช่วย คธม..png
ร้อยตำรวจโท วีระวัฒน์ เวชพันธ์
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
8ร.ต.ท.ธีระ ประกอบบุญ รองสว.(ป) ส.ทท.๑ กก.๓บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจโท ธีระ ประกอบบุญ 
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
9ร.ต.ท.กอรี หมัดอุมา รองสว.(ป)ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจโท กอรี หมัดอุมา
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ร.ต.ต.จเร แก้วฉิม รอง สว(ป).ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3.png
ร้อยตำรวจตรี จเร แก้วฉิม
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
11ร.ต.ต.หญิงเฉลิมศรี บุญรอด รองสว.(ป)ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ร้อยตำรวจตรีหญิง เฉลิมศรี บุญรอด
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
12ด.ตรอศักดิ์ แซะอาหลำ ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ รอศักดิ์ แซะอาหลำ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
13ด.ต.หญิงอรทัย ขำอ่อน ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจหญิง อรทัย ขำอ่อน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
14ด.ต.หญิงสุดารัตน์ สังข์ทอง ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจหญิง สุดารัตน์ สังข์ทอง
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
15ด.ต.หญิงลักขณา นิลล้วน ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจหญิง ลักขณา นิลล้วน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
16ด.ต.หญิงเพียงเดือน ปรีชา สว.ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจหญิง เพียงเดือน ปรีชา
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
17ด.ต.หญิงประภัสสร คงจีน ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจหญิง ประภัสสร คงจีน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
18ด.ต.หญิงจารุวรรณ วุฒิเจริญวงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจหญิง จารุวรรณ วุฒิเจริญวงศ์
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
22ด.ต.มรุต ดำแก้วหล่อ ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ มรุต ดำแก้วหล่อ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
26ด.ต.ประหยัด จิหวาน ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ ประหยัด จิหวาน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
30ด.ต.กิตติพัฒน์ จันทร์คีรี ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ กิตติพัฒน์ จันทร์คีรี
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
19ด.ต.สุวัฒชัย สุขตาไชย ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ สุวัฒชัย สุขตาไชย
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
23ด.ต.พิพัฒ ยืนนาน ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ พิพัฒ ยืนนาน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
20ด.ต.วิทยา ไกรแก้ว ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 กก.png
ดาบตำรวจ วิทยา ไกรแก้ว
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
24ด.ต.พัชรินทร์ แสงสว่าง ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ พัชรินทร์ แสงสว่าง
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
21ด.ต.สมพงษ์ ช่วยเอียด ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ สมพงษ์ ช่วยเอียด
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
25ด.ต.พฤษณะ ยกรัตน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ พฤษณะ ยกรัตน์
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
27ด.ต.ประวิทย์ บุญคีรี ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3.png
ดาบตำรวจ ประวิทย์ บุญคีรี
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
31ด.ต.กฤษฎา ทองเที่ยง ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ กฤษฎา ทองเที่ยง
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
28ด.ต.ฉัตรชัย เกื้อหนุน ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3.png
ดาบตำรวจ ฉัตรชัย เกื้อหนุน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
32จ.ส.ต.สิทธิพงษ์ แก้วคงที่ ผบ.หมู่.ส.ทท.1 กก.3 บก.png
จ่าสิบตำรวจตรี สิทธิพงษ์ แก้วคงที่
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
29ด.ต.ชนชน ทัศนชัยกร ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
ดาบตำรวจ ชนชน ทัศนชัยกร
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
33จ.ส.ต.ธนเดช ไมลกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
จ่าสิบตำรวจตรี ธนเดช ไมลกุล
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3
 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
34จ.ส.ต.ตรีโรจน์ ธนโชติดิลกกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๓.png
จ่าสิบตำรวจตรี ตรีโรจน์ ธนโชติดิลกกุล
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 1
กองกำกับการ 3 กองบังคับการท่องเที่ยว 3

ที่ตั้งสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

facebook (2).png
ที่อยู่ : 3 33 Kanjanavanich Rd, Kho Hong, Hat Yai District, Songkhla 90110

วันและเวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
โทร : 074 220 778

HatyaiTourist

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA

insign-1.jpg
SHA
ดูเพิ่มเติม
insign-1.jpg

SHA+

ดูเพิ่มเติม
insign-1.jpg
SHA Extra+
ดูเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น คือจุดหมายแรกที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งได้สร้างงานพุทธศิลป์นี้เพื่อถวายเป็นงานศิลปะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่อยู่ : ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันและเวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
โทร : 0-5367-3579

ปฎิทินกิจกรรมจังหวัดสงขลา

มิถุนายน 2567
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
ปฎิทิน
bottom of page