ภารกิจผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

 
 

ประชาสัมพันธ์

 

ข่าวรับสมัคร

เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แผนที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

ที่ตั้งหน่วยงาน

26  ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84130

ติดต่อเรา

สำนักงาน ผบก.ทท.3            07 738 0934

ฝ่ายธรุการและกำลังพล         07 738 0934

ฝ่ายยุทธศาสตร์                     07 738 0934

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง                  07 738 0934

ฝ่าบงบประมาณและการเงิน  07 738 0934

ฝ่ายกฏหมายและวินัย           07 738 0934

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     07 738 0934

FB : กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 Tourist police Division 3

Website : https://www.touristpolice.go.th/sub-division3