ภารกิจผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

 
ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
คอยติดตามนะ…
ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
คอยติดตามนะ…
9.พลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ - ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3.jpg

พลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

ผู้บังคับบัญชา

 

ประชาสัมพันธ์

 

ข่าวรับสมัคร

เพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง/แผน/ตัวชี้วัด

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
คอยติดตามนะ…
เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แผนที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

ที่ตั้งหน่วยงาน

154 อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

​สำนักงาน ผบก.บก.ทท.1   02 205 2189
ฝ่ายธุรการและกำลังพล   02 2051060
ฝ่ายยุทธศาสตร์   02 2051065-6
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง   02 2051071
ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   02 2051064
                         02 2052663
ฝ่ายกฎหมายและวินัย   02 2051068
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   02 2051582

FB: กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1
E-mail: tpb1@royalthaipolice.go.th
Website: http://www.touristpolice.go.th