top of page

กิจกรรมผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร

เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แผนที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ที่ตั้งหน่วยงาน

222 หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 53130

ติดต่อเรา

สำนักงาน ผบก.ทท.2 05 333 9236
ฝ่ายธรุการและกำลังพล 05 333 9236
ฝ่ายยุทธศาสตร์ 05 333 9236
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 05 333 9236
ฝ่าบงบประมาณและการเงิน 05 333 9236
ฝ่ายกฏหมายและวินัย 05 333 9236
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 333 9236
FB : Tourist police Division 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2
Website : https://www.touristpolice.go.th/sub-division2

bottom of page