top of page

สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

รูปสถานีสวยๆ_edited.jpg
เกี่ยวกับเรา
ดูเพิ่มเติม
insign-1_edited.jpg
สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐาน SHA
ดูเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจด
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ดูเพิ่มเติม
ยี่เป็ง_edited.jpg
ปฎิทินกิจกรรม
ดูเพิ่มเติม

ข้าราชการตำรวจในสถานี

เกี่ยวกับเรา
1พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สว.ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑(กากี).jpg
พันตำรวจโท จิรพัฒน์ เขียวศิริ
สารวัตสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
2ร.ต.อ.สุรวุฒิ มัชมณฑล รอง สว.ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ มัชมณฑล 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
3.ร.ต.อ.นพดล สมนึก รอง สว.ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ร้อยตำรวจเอก นพดล  สมนึก 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
4.ร.ต.ท.ปพนพัชร์ ธนาสิทธิ์พุฒิธร รอง สว.(ป.) สว.ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจโท ปพนพัชร์  ธนาสิทธิ์พุฒิธร 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
5.ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ง่วนทอง รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ร้อยตำรวจโท พงษ์ศักดิ์  ง่วนทอง 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
6.ร.ต.ท.สมชาติ สุวรรณ์ รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจโท สมชาติ  สุวรรณ์ 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
7ร.ต.ท.อำนาจ จันลา รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจโท อำนาจ จันลา 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
8ร.ต.ต.จรัส ทิพโชติ รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี จรัส  ทิพโชติ 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
9.ร.ต.ต.นรินทร์ ประดับจันทร์ รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี นรินทร์  ประดับจันทร์ 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
10ร.ต.ต.สมพร พรสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี สมพร พรสวัสดิ์ 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
11ร.ต.ต.สุคนท์ ยาสูงเนิน รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี สุคนท์  ยาสูงเนิน 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
11ว่าที่ ร.ต.ต.พรชัย สายธารทอง รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี พรชัย สายธารทอง 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
12ว่าที่ ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย มั่งมีผล รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี ศักดิ์ชาย มั่งมีผล 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
12ว่าที่ ร.ต.ต.สมยศ ดวงบุตร รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ร้อยตำรวจตรี สมยศ ดวงบุตร 
รองสารวัตรสถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
13ด.ต.คงศักดิ์ สว่างวงษ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.jpg
ดาบตำรวจ คงศักดิ์ สว่างวงษ์
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
14ด.ต.จำนงค์ กันฮก ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.jpg
ดาบตำรวจ จำนงค์ กันฮก
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
15.ด.ต.สนธยา จิรังการ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ดาบตำรวจ สนธยา จิรังการ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
16.ด.ต.รัฐวิทย์ นิรุตติ์เมธีกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ รัฐวิทย์  นิรุตติ์เมธีกุล
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
20.ด.ต.ธรรศฌ์ปกรณ์ เวสสันดร ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ ธรรศฌ์ปกรณ์  เวสสันดร
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
24.ด.ต.ชยธร บุญมาเครือ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ ชยธร บุญมาเครือ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
17.ด.ต.พงศ์ศักดิ์ พันธ์สุ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ รัฐวิทย์  นิรุตติ์เมธีกุล
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
21.ด.ต.ธีรพงษ์ แพนสมบัติ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ ธีรพงษ์ แพนสมบัติ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
25.ด.ต.ชาตรี เป็งสลี ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.jpg
ดาบตำรวจ ชาตรี เป็งสลี
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
18.ด.ต.ธีร์รัฐ นิธิพัฒน์รัฐ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.jpg
ดาบตำรวจ ธีร์รัฐ นิธิพัฒน์รัฐ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
22.ด.ต.ปุณณรัตน์ อาษานอก ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ ปุณณรัตน์ อาษานอก
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
26.ด.ต.หญิง ทิพวรรณ ขวัญข้าว ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ดาบตำรวจหญิง ทิพวรรณ  ขวัญข้าว
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
19.ด.ต.ธนเดช แสงประทีป ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ดาบตำรวจ ธนเดช แสงประทีป
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
23.ด.ต.ดนัทธ์ ดาวัลย์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ บก.ทท๑.jpg
ดาบตำรวจ ดนัทธ์ ดาวัลย์
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
27.ด.ต.หญิง กัญญณัฐณ์ แก้วจุลกาญจน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
ดาบตำรวจหญิง กัญญณัฐณ์  แก้วจุลกาญจน์ 
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
28.ส.ต.อ.สรศักดิ์ มีเคน ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
สิบตำรวจเอก สรศักดิ์ มีเคน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
32.ส.ต.อ.วัชระ สอนราช ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
สิบตำรวจเอก วัชระ สอนราช 
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
29.ส.ต.อ.สมพงศ์ ภาสดา ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
สิบตำรวจเอก สมพงศ์  ภาสดา
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
30.ส.ต.อ.วีระศักดิ์ เม่งคื้น ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท๑.jpg
สิบตำรวจเอก วีระศักดิ์  เม่งคื้น
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
31.ส.ต.อ.วิษณุ ดุสิต ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
สิบตำรวจเอก วิษณุ  ดุสิต 
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1
33.ส.ต.อ.จักรพันธ์ พรหนองแสน ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๑.jpg
สิบตำรวจเอก จักรพันธ์ พรหนองแสน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 3
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 1

ที่ตั้งสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

facebook (2).png
ที่อยู่ : ถนนสุวรรณศร ตำบล อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120

วันและเวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
โทร : 037 230 177

สถานีตำรวจท่องเที่ยวสระแก้ว

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA

insign-1.jpg
SHA
ดูเพิ่มเติม
insign-1.jpg

SHA+

ดูเพิ่มเติม
insign-1.jpg
SHA Extra+
ดูเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น คือจุดหมายแรกที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งได้สร้างงานพุทธศิลป์นี้เพื่อถวายเป็นงานศิลปะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่อยู่ : ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันและเวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
โทร : 0-5367-3579

ปฎิทินกิจกรรมจังหวัดสระแก้ว

พฤษภาคม 2567
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ปฎิทิน
bottom of page