top of page

สถานีท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปสถานีสวยๆ_edited.jpg
เกี่ยวกับเรา
ดูเพิ่มเติม
insign-1_edited.jpg
สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐาน SHA
ดูเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจด
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ดูเพิ่มเติม
ยี่เป็ง_edited.jpg
ปฎิทินกิจกรรม
ดูเพิ่มเติม

ข้าราชการตำรวจในสถานี

เกี่ยวกับเรา
พ.ต.ท.ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
พันตำรวจโท ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม
สารวัตสถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ร.ต.ท.ก้องยุทธ หนูเหมือน รอง สว.(ป) ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ร้อยตำรวจโท ก้องยุทธ หนูเหมือน
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ร.ต.ต.หญิง วิลาวัลย์ ไชยสิทธิ์ รอง สว.(ป) ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ร้อยตำรวจตรี วิลาวัลย์ ไชยสิทธิ์
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.อุดมพร รัตนบุรี ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ อุดมพร รัตนบุรี
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ร.ต.ต.สุเทพ กังวาฬ รอง สว.(ป) ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ร้อยตำรวจตรี สุเทพ กังวาฬ
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ร.ต.ต.ทวี นิลสม ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ร้อยตำรวจตรี ทวี นิลสม
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ว่าที่ ร.ต.ต.สุชาติ คล้ายฉิม รอง สว.(ป) ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ร้อยตำรวจตรีสุชาติ คล้ายฉิม
รองสารวัตรปราบปรามสถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.อดิศักดิ์ คงแก้ว ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ อดิศักดิ์  คงแก้ว
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.อานนท์ แก้วเพชร ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ อานนท์ แก้วเพชร
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.ณรงค์ ศรีเมฆ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ ณรงค์ ศรีเมฆ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.หญิง สายชล ช่วงโชติ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจหญิง สายชล ช่วงโชติ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.เอกรัฐ แก้วแท้ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ เอกรัฐ  แก้วแท้
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.หญิง ณัชญานันต์ ทิมรอด ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจหญิง ณัชญานันต์ ทิมรอด
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต. สุทิน ประวัติ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ สุทิน ประวัติ
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต. วิเชล ทองเกื้อสั้น ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ วิเชล  ทองเกื้อสั้น
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.ณรงค์ เถรเมือง ผบ.หมู่  ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ ณรงค์ เถรเมือง
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.สัญญา เสมียนเพชร ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ สัญญา เสมียนเพชร
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.ยงยุทธ ชูกลิ่น ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ ยงยุทธ  ชูกลิ่น
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต. กิตติจุฑาสรณ์ ทองน้อย ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ กิตติจุฑาสรณ์ ทองน้อย
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.สมบัติ ศิรินุพงค์ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ สมบัติ ศิรินุพงค์
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.ไพฑูรย์ ประศาสน์กุล ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ ไพฑูรย์  ประศาสน์กุล
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ส.ต.อ.มงคลชัย เอ้งฉ้วน ผบ.ห มู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
สิบตำรวจเอก มงคลชัย เอ้งฉ้วน
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.ศักดิพงศ์ สุขอุ่น ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ ศักดิพงศ์ สุขอุ่น
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ด.ต.ณัฐพงศ์ ช่วยชู ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
ดาบตำรวจ ณัฐพงศ์ ช่วยชู
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3
ส.ต.อ.จติณัฐ พัฒน์แช่ม ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3.jpg
สิบตำรวจเอก จติณัฐ พัฒน์แช่ม
ผู้บังคับหมู่สถานีท่องเที่ยว 4
กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3

ที่ตั้งสถานี

facebook (2).png
ที่อยู่ : 26 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันและเวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
โทร : 077 200 037

Suratthani.NakhonsithammaratTouristPolice

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA

insign-1.jpg
SHA
ดูเพิ่มเติม
insign-1.jpg

SHA+

ดูเพิ่มเติม
insign-1.jpg
SHA Extra+
ดูเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น คือจุดหมายแรกที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งได้สร้างงานพุทธศิลป์นี้เพื่อถวายเป็นงานศิลปะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่อยู่ : ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันและเวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
โทร : 0-5367-3579

ปฎิทินกิจกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 2566
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0:00
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร
18
19
20
21
22
23
9:00
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)
24
25
0:00
KILORUN 2023 ‘Run Eat Fun in One Go’
26
0:00
แห่ผ้าห่มพระธาตุแลธรรมชาติเขาท่าเพชร
27
28
29
30
31
1
0:00
เทศกาลงานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
2
0:00
Nan Art and Craft Festival 2023
3
0:00
Spotlight Koh Tao 2023
4
5
6
7
8
9
ปฎิทิน