top of page
ค้นหา

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.ทท.2

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่องสร้างอาคารที่ทำการ บก.ทท
.2
ดาวน์โหลด 2 • 7.84MB

Comments


bottom of page