top of page
ค้นหา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาพระพุทธรูป และเหรียญวัตถุมงคล พระพุทธนรนาถศาสนา ปางมารวิชัย

📌คณะที่ปรึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาพระพุทธรูป และเหรียญวัตถุมงคล พระพุทธนรนาถศาสนา ปางมารวิชัย เนื่องในโอกาสปฐมฤกษ์เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ และครบรอบวันสถาปนา 5 ปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

1. พระพุทธนรนาถศาสนา ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

ราคาองค์ละ 9,999 บาท

2. เหรียญวัตถุมงคล พระพุทธนรนาถศาสนา

ราคาชุดละ 2,999 บาท

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธะนรนาถศาสดา ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

⭕️ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ บุขุนทศ เบอร์โทร 091 194 1032 หรือ 091 463 6464

🔺สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ก.ค.65🔺


ดู 45 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕ ก.พ. - ๕ ก.ค.๖๗

เพื่อทราบตามหนังสือ วตร. ด่วนที่สุด ที่ 00๓๔.๓๒๒/๒๘๕๐ ลง ๙ พ.ย.๖๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕ ก.พ.๖๗ - ๕ ก.ค.๖๗ โดยวิธีการสอบข้าราชการตำรวจที่ส

bottom of page