top of page
ค้นหา

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

   ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งของกินอร่อย ของกินแปลกๆ ขนมโบราณ ผลไม้สดๆ จากสวน ที่ ตลาดบางน้ำผึ้ง ตลาดที่เติบโตมาจากวิถีชุมชนอย่างแท้จริง กลิ่นอายจึงมีความดั้งเดิมของชาวบ้านในย่านนี้ นอกจากน้ำใสใจจริงของคนที่นี่มีให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว กับตำรวจท่องเที่ยว เราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีในทุกๆ ด้านดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page