top of page
ค้นหา

ตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวรักษาความสงบให้ความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม ในเทศกาลลอยกระทง

วันนี้ ( 8 พ.ย. 65 ) เวลา 17.00 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย ”ลอยกระทง 65” ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการแสดงความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว ในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ออกมาร่วมงานในประเพณีลอยกระทง โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมงาน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัย ให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวภายใต้โครงการ ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสืบสานประเพณีไทย”ลอยกระทง 65 ” เพื่อร่วมบูรณาการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นการยกระดับการเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว การปล่อยแถวในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในประเพณีลอยกระทงนี้

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนว่า ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police i Lert you- ภาพบางส่วนได้รับการเอื้อเฟื้อจากสื่อ


Comments


bottom of page