top of page
ค้นหา

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น tourist police i lert uวันเมื่อที่ 16 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 14.30 นาฬิกา ที่ผ่านมา

สายตรวจเดินเท้าตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ออกตรวจอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และสถานประกอบการที่ได้รับมาตราการผ่อนคลายจากภาครัฐกำหนด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ประตูท่าเเพ) เเละพบปะกับประชาชนนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายของผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้

- ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมายังสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ให้ความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ภาครัฐกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เว้นระยะห่าง และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัด โควิด 19 ที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง ตามมาตราการสาธารณสุขกำหนดไว้ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

- ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1155

- ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น tourist police i lert u ให้แก่นักท่องเที่ยว https://play.google.com/store/apps/details

ดู 98 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page