top of page
ค้นหา

ประกาศกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง บก.ทท.2 29 มิ.ย.66 รวม
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 8.38MBComments


bottom of page