top of page
ค้นหา
  • TTPD3

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักข้าราชการตำรวจ

ประกาศ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้องพักข้าราชการตำรวจ (สูง ๔ ชั้น ๓๐ ห้อง) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมแฟลต บก.ทท.3
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 20.36MBComments


bottom of page