top of page
ค้นหา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 21 ธ.ค.
.pdf
Download PDF • 12.79MB