top of page
ค้นหา
  • TTPD3

ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักข้าราชการตำรวจ

ประกาศ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้องพักข้าราชการตำรวจ (สูง 4 ชั้น 30 ห้อง) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขึ้นเว็บไซต์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยก
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 20.11MBComments


bottom of page