top of page
ค้นหา

ผบช.ทท. ตรวจเยี่ยมพร้อมกำชับการปฏิบัติงาน ส.ทท.3 กก. 2 บก.ทท.1 บช.ทท. (สระแก้ว)

อัปเดตเมื่อ 24 ก.พ. 2565วันที่ 11 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. ได้มาตรวจเยี่ยม ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 และมอบสิ่งของอุปโภค​บริโภค​เพื่อบำรุงขวัญให้กับข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว พบ พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 ผบช.ทท. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปในภาพรวมของ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 ดังนี้ 1.ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. ดังนี้ 1.1 การให้บริการขอให้เป็นไปเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนแก่นักท่องเที่ยว 1.2 การปฏิบัติต้องมีความปลอดภัยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย 1.3 บริการให้เกิดความประทับใจ อบอุ่น ให้เชิญผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จัดระบบการเข้าพักให้เป็นระบบ จัดระบบสถานที่ท่องเที่ยว อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ถนน ให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 2. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 2.1 ให้ บช.ทท.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าของพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว นั้นด้วย 2.2 กำชับการปฏิบัติให้ทุกหน่วยดำเนินการตามคำสั่ง ศบค.ที่ 17/2564 ลง 21 ต.ค.64 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาราชอาณาจักร 2.3 ให้หมั่นทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้วยแอลกอฮอล์ สบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า แก่นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ศบค. หรือที่ทางราชการกำหนด 3. กำชับให้เร่งระดมกวาดล้างอาญากรรม ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน 4. ให้ประสานการปฏิบัติกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการให้สถานประกอบกิจการ 10 ประเภท เข้าสู่ระบบ SHA และ SHA+ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานสากล และประสานงานกับ SHA+ Manager อย่างใกล้ชิด 5. ออกคำเตือนและคำแนะนำนักท่องเที่ยว (Do/Don't) ในการเดินทางท่องเที่ยว 6. การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นต้องให้เกิดความ "อบอุ่น ประทับใจ" ที่ได้มาเที่ยวประเทศไทย 7. กำชับให้สายด่วน 1155 ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการประชาชน รวมถึงล่ามแปลภาษาทั้ง 5 ภาษา คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ รับแจ้งเหตุ ให้แก่นักท่องเที่ยว 8. กำชับให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลความประพฤติหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่ง กรมตำรวจที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ 9. กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย มิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ และให้ดำเนินการปราบปรามอบายมุขให้มีประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจบกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข

ดู 105 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page