top of page
ค้นหา

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญใ

วันนี้ ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้แกข้าราชการตำรวจ ในสังกัดส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๒

โดยมี พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สวญ.ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๒ ว่าที่ พ.ต.ต.อรุณ คุปอังกูร

สว.ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.2 ว่าที่ พ.ต.ต.คณาธิป จันทสิงห์ สว.ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๒ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๒ รอให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ พร้อมทั้งร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จนเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา ๑๒.๓๐ น. จึงเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติราชการต่อไป


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page