top of page
ค้นหา

พิธีปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566

อัปเดตเมื่อ 28 ธ.ค. 2565

​ วันนี้ (27 ธ.ค.65) เวลา 17.00 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 (New Year 2023) ณ บริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการแสดงความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว ในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะออกมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2566 (New Year 2023) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งราชการและเอกชน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว

​กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การดูแลความปลอดภัยให้บริการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความสำคัญในหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 (New Year 2023) และเป็นการยกระดับเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

​ดังนั้นการปล่อยแถวในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว รับทราบถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังได้นำสายตรวจจักรยานติดกล้องตรวจการณ์ ระบบกล้อง Body Camera ถ่ายทอดภาพแบบเรียวไทม์มายังศูนย์สั่งการ บช.ทท. เข้ามาเสริมในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police i lert u ได้อีกด้วย


Comments


bottom of page