top of page
ค้นหา

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำกองบัญชาการ

อัปเดตเมื่อ 18 ต.ค. 2565

วันที่ 6 ส.ค. 65 เวลา 14.09 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี

จากการที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ยกฐานะขึ้นเป็น " กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว " เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 พร้อมทั้งเปิดที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการ

ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดและคณะที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธนรนาถศาสดา พระพุทธปฏิมาประจำหน่วย พร้อมด้วยหอพระ ณ ที่ทำการใหม่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

การดำเนินการจัดสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำหน่วย ในวาระอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามพระพุทธรูปว่า " พระพุทธนรนาถศาสดา " พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ ออป. สลักไว้ที่ฐานองค์พระ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 65 เวลา 09.09 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระพุทธนรนาถศาสดา พระพุทธรูปประจำหน่วย (ปางมารวิชัย) ขึ้น โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริษัท ทำไทย สคัลพ์เจอร์สตูดีโอ จว.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯเริ่มจากพิธีบวงสรวง เวลา 14.09 น. โดยพระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเชตุพนฯ ประกอบพิธีการบวงสรวง ซึ่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีฯ หลังจากนั้นมีพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษก ประกอบด้วย สมเด็จ


พระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) วัดหงส์รัตนาราม

พระราชพัฒนาการ วัดปริวาสราชสงคราม

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักฏ์ วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จว.สมุทรสงคราม

พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ) วัดแสงแก้ว โพธิญาณ จว.เชียงราย

พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญญาธโร) วัดสมานรัตนาราม จว.ฉะเชิงเทรา

พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อเป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จว.นครปฐม

พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญโณ) วัดดอนยายหอม จว.นครปฐม

พระครูวิศิษฎ์วิทยาคม (หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ


โดยมีแขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งนับเป็นพิธีอันเป็นสิริมงคลยิ่งใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้Comments


bottom of page