top of page
ค้นหา

รอง ผบก.ทท.2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย


วันที่ ๒ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.

พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา รอง ผบก.ทท.๒ ได้มาตรวจเยี่ยม ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๒ พบ พ.ต.อ.ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ ผกก.๓ บก.ทท.๒ , พ.ต.ท.อัครเดช พรมโพธิ์ รอง ผกก.๓ บก.ทท.๒ ,พ.ต.ท.หญิง พัชร์ชวัล พาหิรัญรัศน์ สว.กก.๓ บก.ทท.๒, พ.ต.ท.กฤษฎา จันทร์อุทัย สว.ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๒ ,และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จึงได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มาตรการในการป้องปราบปรามอาชญกรรมในข่วงเทศกาลลอยกระทงให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์มากที่สุด และห้ามมิให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฏหมายอื่น ๆ รวมทั้งกำชับการแต่งกายเครื่องแบบ การใช้กิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสม


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page