top of page
ค้นหา

รอง ผบก.ทท.2 ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 28 ก.พ. 2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา รอง ผบก.ทท.2 ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และ จุดตรวจตาม QR code police 4.0 พบเจ้าหน้าที่สายตรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ และ นโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อดูแล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวขณะปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชัน Tourist Police I alert You ให้ นักท่องเที่ยวทราบโดยทั่วกันดู 106 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page