top of page
ค้นหา

สุขใจ อุ่นใจ ได้ความรู้

เมื่อเย็นนักท่องเที่ยวเริ่มเบาบาง #ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก_สุโขทัย มีเวลาอธิบายถึงประวัติ "พระอจนะ" พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่วิจิตรงดงามงามนี้ ประดิษฐานในมณฑปที่มีอุโมงค์ลับขึ้นไปถึงหลังเศียรพระ ก่อนออกรบจึงมีการขึ้นไปพูดปลุกใจกองทหารให้ฮึกเหิมประหนึ่งได้ยินพระพุทธรูปพูดได้ จนสามารถกำชัยกลับมา เป็นตำนานพระพูดได้จนถึงปัจจุบัน (ยังสามารถชมทางเช้าอุโมงค์ได้ครับ แต่ถูกปิดไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและต่อโบราณสถาน)


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page