top of page
ค้นหา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศกองบังคับการฯ2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 2.50MB


Kommentare


bottom of page