top of page
ค้นหา

ให้การต้อนรับ นางสาวชญาภา ไชยวุฒิ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

วันที่ (๒๒ มี.ค.๖๖) เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สว.ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวชญาภา ไชยวุฒิ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ ในการประสานความร่วมมือ และปรึกษาหารือ ในการควบคุม ดูแล รวมถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นกับ บริษัททัวร์ และมัคคุเทศก์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page