top of page

พฤ. 14 ก.ค.

|

วัดทุ่งมะกรูด

แห่เทียนเข้าพรรษา

เดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

เวลาและสถานที่

14 ก.ค. 2565 06:00

วัดทุ่งมะกรูด, 14/1 หมู่ 8 ตำบล ดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page