top of page

จ. 01 ส.ค.

|

ตำบล ไร่ส้ม

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลากภัตต์

เวลาและสถานที่

01 ส.ค. 2565 19:00 – 30 ก.ย. 2565 23:00

ตำบล ไร่ส้ม, 4W79+JM ตำบล ไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page