top of page

ศ. 30 ธ.ค.

|

สวนเฉลิมภัทรราชินี และหอคอยบรรหาร

กิจกรรม Countdown Suphanburi 2022

มีการจัด Countdown แสง สี เสียง โดยพลุไพโรเทคนิค อันยิ่งใหญ่ตระการตาบนยอดหอคอย นับเป็นจุด Landmark อันยิ่งใหญ่ของเมืองสุพรรณบุรี ชมการแสดงดนตรีจากนักร้องศิลปินชื่อดังของเมืองไทย และการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

เวลาและสถานที่

30 ธ.ค. 2565 19:00 – 31 ธ.ค. 2565 23:00

สวนเฉลิมภัทรราชินี และหอคอยบรรหาร , F4C9+C5C ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page