top of page

จ. 21 มี.ค.

|

ตำบลช้างคลาน

ลอยโคมยี่เป็ง

ทุกวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของล้านนา ภาพโคมนับร้อย ๆ ดวงค่อย ๆ ลยละลิ่วส่องแสงสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์ของ "ประเพณียี่เป็ง" หรือประเพณีเดือนยี่ หรือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา ซึ่งประเพณีนี้งดงามจนใครที่อยากไปสัมผัสกับความตระการตาเหล่านี้สักครั้ง

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ลอยโคมยี่เป็ง
ลอยโคมยี่เป็ง

เวลาและสถานที่

21 มี.ค. 2565 19:00 – 22:00

ตำบลช้างคลาน, ถ. ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

งานประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเชื่อในการปล่อยโคมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อให้ไอความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศกและเรื่องร้ายๆต่างๆ ให้ไปพ้นจากตัว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page