top of page

ศ. 01 ก.ค.

|

ตำบลพระปฐมเจดีย์

งาน 111 ปี รำลึก พระราชวังสนามจันทร์

การละเล่น ลีลาศ การแต่งกาย ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 6

เวลาและสถานที่

01 ก.ค. 2565 19:00

ตำบลพระปฐมเจดีย์, ฯ, R29W+HC8 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page