top of page

อ. 20 ธ.ค.

|

ณ สัทธา อุทยานไทย

งานจัดแสดงแสงไฟ NaSatta Light Festival

เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในกิจกรรมพิเศษ NaSatta Light Festival งานจัดแสดงไฟประดับสุดอลังการ โดยการเข้าชมแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบกลางวัน 08.30 – 17.00 น. และรอบกลางคืน (งานจัดแสดงไฟประดับ) 18.00 – 22.00 น. พร้อมการแสดงและกิจกรรมมากมาย รอให้ทุกคนมาสัมผัส

เวลาและสถานที่

20 ธ.ค. 2565 19:00

ณ สัทธา อุทยานไทย, 41/1 ถ. สมุทรสงคราม - บางแพ ตำบล วังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page