top of page

พฤ. 01 ธ.ค.

|

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน

จัดแสดงนิทรรศการ ความรู้ งานวิจัย มีการออกร้านค้า มากมาย

เวลาและสถานที่

01 ธ.ค. 2565 19:00 – 10 ธ.ค. 2565 23:00

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน, 2XCR+P3 ตำบล กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page