top of page

ส. 20 พ.ค.

|

ณ บริเวณหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

งานแข่งขันเรือใบ สมุยรีกัตต้า Samui Regatta 2023

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ มากกว่า 35 ลำ กลุ่มเป้าหมายตลาดยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
งานแข่งขันเรือใบ สมุยรีกัตต้า Samui Regatta 2023
งานแข่งขันเรือใบ สมุยรีกัตต้า Samui Regatta 2023

เวลาและสถานที่

20 พ.ค. 2566 00:00 – 27 พ.ค. 2566 00:00

ณ บริเวณหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย, หาดเฉวง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thailandfestival.org/content/4164

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page