top of page

พ. 06 เม.ย.

|

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” วัดป่าเลไลยก์

ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ การจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ และมหรสพต่างๆ

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

06 เม.ย. 2565 19:00 – 10 เม.ย. 2565 23:00

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ทล 321 ถ. มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page