top of page

อ. 01 พ.ย.

|

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” วัดป่าเลไลยก์

ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ การจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ และมหรสพต่างๆ

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2565 19:00

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร , ทล 321 ถ. มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page