top of page

พ. 23 พ.ย.

|

วัดไผ่โรงวัว

งานนมัสการปิดทองไหว้พระพุทธโคดม และงานลอยกระทง ประจำปี 2565

พิธีปิดทองไหว้พระประจำปี กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ช้อปสินค้าราคาถูกจากโรงงาน สินค้า OTOP ชิมมหกรรมอาหารอร่อย ชมสวนสนุกใหญ่ระดับประเทศ และการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดังของเมืองไทย ฯลฯ

เวลาและสถานที่

23 พ.ย. 2565 19:00 – 30 พ.ย. 2565 23:00

วัดไผ่โรงวัว , ถนนลาดบัวหลวง, ตำบล บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page