top of page

ศ. 28 ต.ค.

|

องค์พระปฐมเจดีย์

งานนมัสการองค์พระ ปฐมเจดีย์

กราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อ พระร่วงโรจนฤทธิ์ มีการออกร้านค้าต่างๆมากมาย

เวลาและสถานที่

28 ต.ค. 2565 19:00 – 05 พ.ย. 2565 23:00

องค์พระปฐมเจดีย์, 27 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page