top of page

อ. 08 พ.ย.

|

บริเวณท่าน้ำลำน้ำทวน

งานประเพณีลอยกระทง

การทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม -ขบวนแห่กระทงจากชุมชน -ประกวดนางนพมาศ -การละเล่นรื่นเริง -ประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

เวลาและสถานที่

08 พ.ย. 2565 19:00

บริเวณท่าน้ำลำน้ำทวน, 391 หมู่ 8 ตำบล พนมทวน อำเภอ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page