top of page

ส. 16 เม.ย.

|

วัดหวายเหนียว

งานประเพณีสงกรานต์

-จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (ช่วงเช้า) กิจกรรมสรงน้ำพระ (ช่วงเย็น)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

16 เม.ย. 2565 06:00 – 17 เม.ย. 2565 20:00

วัดหวายเหนียว, 162 ตำบล หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page