top of page

จ. 24 ต.ค.

|

วัดหวายเหนียว

งานประเพณีทอดกฐิน

ในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและถวายผ้ากฐิน และมีการจัดมหรสพก่อนวันทอดกฐินหนึ่งวัน

เวลาและสถานที่

24 ต.ค. 2565 19:00 – 31 ต.ค. 2565 23:00

วัดหวายเหนียว, 162 ตำบล หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page