top of page

พ. 13 เม.ย.

|

วัดวังก์วิเวการาม

งานสงกรานต์สังขละบุรี

-สรงน้ำพระสงฆ์ -นำหม้อมงคลขึ้นวัด -จัดนิทรรศการวิถีชีวิตไทยรามัญสองแผ่นดิน -ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

13 เม.ย. 2565 06:00 – 18 เม.ย. 2565 20:00

วัดวังก์วิเวการาม, 4CJW+V9M 84 ตำบล หนองลู ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page