top of page

อา. 01 พ.ค.

|

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวงและร่วมทำบุญในวันชนะศึก แรม 2 ค่ำเดือนยี่

-ทำพิธีบวงสรวง -รำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช -ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลาและสถานที่

01 พ.ค. 2565 19:00 – 31 ธ.ค. 2565 23:00

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, 3M5H+PW ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน กาญจนบุรี ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page