top of page

อ. 01 พ.ย.

|

วัดสวนหงส์

พิธีปิดทองไหว้พระประจำปี กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ช้อปสินค้าราคาถูกจากโรงงาน สินค้า OTOP

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งมีเรือยาวชื่อดังจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ประเภท 30 ฝีพาย และประเภท 55 ฝีพาย และการแข่งขันพายเรือในกลุ่มชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2565 19:00

วัดสวนหงส์ , 6 หมู่8 ตำบล บางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page