top of page

ศ. 23 ธ.ค.

|

วัดทิพย์สุคนธาราม

พิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานประจำปี

เวลาและสถานที่

23 ธ.ค. 2565 19:00

วัดทิพย์สุคนธาราม, 8PJ3+5QJ วัดทิพย์สุคนธาราม, ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย, ตำบล ดอนแสลบ อำเภอ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page