top of page

อา. 01 พ.ค.

|

ัวัดทิพย์สุคนธาราม

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

สักการบูชาพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

เวลาและสถานที่

01 พ.ค. 2565 19:00 – 31 ธ.ค. 2565 23:00

ัวัดทิพย์สุคนธาราม, 8PJ3+5QJ วัดทิพย์สุคนธาราม, ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย, ตำบล ดอนแสลบ อำเภอ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page