top of page

ส. 16 เม.ย.

|

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

ประเพณีแห่พระ ชักพระ สรงน้ำพระ ถวายบัวแดง หลวงพ่อนาคแดง หลวงพ่อขุนด่าน และประเพณีแห่พระ

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

16 เม.ย. 2565 19:00

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง, RMQV+WPV ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page