top of page

อ. 01 พ.ย.

|

วัดป่าพฤกษ์

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

ตักบาตรชักพระ เล่นเพลง การขับร้องเพลงชมขบวนแห่เรือประเพณีเรือ การทำพิธีทอดผ้าป่าตามวัดต่างๆ การประกวดเรือ และการแต่งกายย้อนยุค ฯลฯ

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2565 19:00

วัดป่าพฤกษ์ , 944X+676 ตำบล บ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page