top of page

อา. 01 พ.ค.

|

วัดละมุด

ประเพณี อัฐมีบูชา 126 ปี

กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เผยแผ่ ศาสนา และ วัฒนธรรมท้องถิ่น

เวลาและสถานที่

01 พ.ค. 2565 19:00

วัดละมุด, ตำบล วัดละมุด อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page