top of page

จ. 24 ต.ค.

|

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ่อพ

เทศกาลเห็ดโคน และอัญมณีของดีบ่อพลอย

-การประกวดธิดานิล -การประกวดเห็ดโคน -การประกวดอาหารจากเห็ดโคน -มีการออกบูธสินค้าของคนในชุมชน -คอนเสิร์ตจากนักร้องดัง

เวลาและสถานที่

24 ต.ค. 2565 19:00 – 31 ต.ค. 2565 23:00

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ่อพ, 99 ถนน เทศบาล 9 ตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page